Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aukcja

W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?

Podatnik w dniu 20.05.2005 r., składając powyższy wniosek zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych „Allegro”. Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem admin ...

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży rzeczy osobistych, które są w posiadaniu kilka (kilkanaście) lat będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż sprzedaż tych rzeczy następuje po upływie pół roku, od okresu w którym je nabyto, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będą stanowiły przychodu z działalności ?

Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą od stycznia 2001 r. na zasadzie książki przychodów i rozchodów i wg oświadczenia zajmuje się Pan szkoleniami marketingowymi. Z pisma Pana z dnia 19.05.2005 r. wynika, że przedmiotami sprzedaży na aukcji internetowej w systemie "Allegro"są rzeczy używane, za które otrzymuje niewielkie kwoty (od 5,00 zł do 100,00 zł), jednak z ...

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotów na aukcji internetowej są opodatkowane podatkiem dochodowym?

Z przytoczonego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, że nie prowadzi ona działalności gospodarczej i zamierza sprzedać na aukcji internetowej kilka starych przedmiotów, będących jej własnością od kilkunastu lat. W związku z tym, podatnik zwraca się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto z prośbą o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego, wyjaśniającej czy przychody (d ...

Kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą na aukcji internetowej jest zarejestrowany w innym państwie członkowskim podatnik VAT/UE?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko Podatnika prz ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą towaru na aukcji internetowej jest osoba zamieszkała na terytorium UE, niebędąca podatnikiem VAT?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko Podatnika prz ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, kto zobowiązany będzie do zapłaty podatku, jeżeli nabywcą towaru na aukcji internetowej jest podmiot spoza terytorium Unii Europejskiej?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przeds ...

Czy od nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących nagrody podczas aukcji promocyjnych, które to przekazanie nie jest związane bezpośrednio z celami prowadzoenej działalności, podatnik jest zobowiązany naliczyć należny podatek VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wn ...

Czy mam odprowadzać podatek dochodowy z tytułu sprzedazy książek, pocztówek, staridruków, grafiki, której właścicielem jestem od lat, na aukcjach internetowych?

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż:zajęte przez Panią stanowisko we wniosku z dnia 21.02.2006r dotyczące sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dn ...

Chcę prowadzić sprzedaż na aukcji internetowej. Również dokonywać zakupów przez internet. Czy w związku z taką działalnością jeżeli data zapłaty za towar będzie wcześniejsza niż data faktycznego otrzymania, to księgowaniu będzie podlegać koszt w dacie faktycznego jego otrzymania ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przestawione w ...

Chcę prowadzić sprzedaż na aukcji internetowej, pod jaką datą zaewidencjonuję przychód, czy przychodem będzie wpłata odbiorcy za towar ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przestawione ...

Generowanie strony w 5 ms