Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wojewódzki zarząd dróg

Określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), obejmuje także wojewódzki zarząd dróg.

Pytanie prawne zostało przedstawione w następującym stanie faktycznym sprawy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w (...) pismem z dnia 8 stycznia 2001 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w O. o zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości za lata 1999-2000 oraz o zaniechanie jego poboru w następnych latach. Wnioskodawca w uzasadnieniu swego żądania powołał się na art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 199 ...

Zarząd Dróg nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 10 ms