Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adresat decyzji


Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budowę budynku w przypadku, kiedy posiada pozwolenie na budowę, ale wydane na imię i nazwisko ojca a więc sama nie jest stroną pozwolenia na budowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 10 ms