Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zezwolenie na pracę


Czy opłaty: na zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca na terytorium Polski, za wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski, za wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski, za przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski, za wydanie cudzoziemcowi karty pobytu, stanowią koszty uzyskania przychodów?

W dniu 30.12.2005r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest firmą o profilu handlowym, zajmującą się skupem, konfekcjonowaniem i sprzedażą płodów rolnych, głównie na rynek europejski. W celu rozszerzenia oraz ułatwienia współpracy z krajami europejskimi, Spółka pos ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem karty pobytu, pozwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na zatrudnienie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych ...

obowiązki płatnika w stosunku do zatrudnionego na umowę o dzieło pracownika z Ukrainy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 25 ms