Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Portugalia

Czy osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskująca emeryturę w Polsce i na terytorium Republiki Portugalskiej podlega opodatkowaniu w RP i czy do opodatkowania emerytury portugalskiej w Polsce zostanie zastosowana metoda wyłączenia z progresją ?

Pismem z dnia 01.06.2005r zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny : Jako osoba fizyczna : - posiada Pan miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - uzyskuje Pan emeryturę w Polsce i na terytorium Republiki Portugalskiej, - od emerytury portugalskiej jest pobi ...

Czy dochody uzyskane z Norwegii będą podlegać obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożenia zeznania za 2007 rok w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Obowiązki podatnika uzyskującego dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...


Generowanie strony w 84 ms