Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stan

Czy mogę skorzystać z ulgi na remont i modernizację zakupionego budynku mieszkalnego w stanie surowym otwartym? Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup w/w budynku mieszkalnego ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie działając na podstawie art.216 par.1 w związku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr8 poz.60 z 2005r.), po rozpatrzeniu pisma z dnia 21.03.2005r. /uzupełnionego w dniu 01.04.2005r./ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że stanowisko zawarte przez Pana w piśmie ...

1. Czy spółka będzie mogła zaliczyć ponoszone wydatki na remont i konserwacje windy bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? 2. Czy też poniesione wydatki powiększą wartość początkową budynku dla celów ustalania podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy nakłady na gruncie, przejęte i zlikwidowane w opisanych wyżej okolicznościach, mogą zostać zaliczone do kosztu wytworzenia środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

możliwość odzyskania podatku VAT w zw. z realizacja projektu pn. „Rozbudowa i Utrzymanie Systemów Kontroli …”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

dokonanie korekty podatku naliczonego w związku z tzw. ulgą na złe długi, w sytuacji gdy podmiot na dzień dokonywanie w/w który jest w stanie likwidacji upadłościowej, lecz na moment dokonania dostawy towarów (świadczenia usług) nie był.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Stawka podatku dla sprzedaży budynku w stanie surowym sklasyfikowanym w dziale 11 PKOB. Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z dojściami oraz zgłoszenie rozpoczęcia budowy. Obiekt posadowiony na gruncie będzie miał rozpoczętą budowę fundamentów oraz części podpiwniczonej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

stwierdzenie nadpłaty podatku w sytuacji zmiany z dniem 1 września 2009 r. stanu prawnego islandzkich przepisów prawa nakładających podatek u źródła na odsetki płacone osobom nie mającym siedziby w Islandii, o czym Spółka dowiedziała się z dniem 1 stycznia 2011 r. po otrzymaniu zaświadczenia islandzkiego urzędu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obliczenia podstawy opodatkowania w związku ze sprzedażą nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 56 ms