Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział akcji (split)

Czy podział akcji jest nowym nabyciem i sprzedaż w chwili obecnej skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 16.02.2005r. (wpływ do tut. organu w dniu 22.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Czy wolne od opodatkowania są dochody uzyskane przez podatnika z wypłaty środków z tytułu przymusowego wykupu akcji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2006r.( wpływ do tutejszego urzędu w dniu 20.04.2006r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. ...


Generowanie strony w 5 ms