Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: radny

Czy w przypadku wypłaty radnemu w jednym miesiącu diet za dwa miesiące, co powoduje, że łączna kwota wypłaty przekroczy 2280,00 zł powstanie obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od nadwyżki?

Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interp ...

Potrącenie zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty zawieszonej diety radnego oraz sporządzenia informacji PIT-R.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 08.08.2005 r. dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii potrącenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty zawieszone ...

Czy wartość wręczonych burmistrzom, przewodniczącym Rady Miasta, radnym oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionego miasta we Francji na sesji Rady Miasta albumów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta z dnia, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkie ...

1. Czy koszt szkolenia radnych gminy z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla radnego przychód? 2. Czy przychód ten podlega zwolnieniu podatkowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy do ww. przychodu stosować należy koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy należy pomniejszać dietę radnego o koszty uzyskania przychodów? Co w przypadku, gdy kwota przychodu jest niniejsza niż koszty uzyskania przychodów, tj.111,25 zł? W jakiej wysokości należy wykazać w PIT-11 koszty uzyskania przychodów, jeżeli przychód powyżej kwoty wolnej od podatku wystąpił, np. w czterech miesiącach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Wyrównanie diet radnego za lata 2005, 2006 i 2007 a obowiązek poboru podatku dochodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Urząd Miasta udziału radnych w szkoleniach indywidualnych i grupowych, konferencjach, seminariach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Urząd Miejski udziału radnych w kursach i szkoleniach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Starostwo Powiatowe udziału radnych w szkoleniach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy koszt szkolenia radnego Rady Miasta z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście, jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania oraz czy radnemu Urząd Miasta powinien wówczas pobrać zaliczkę i wystawić PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 45 ms