Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie odszkodowawcze

Czy koszty remontów powypadkowych są kosztem uzyskania przychodu , jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym ( art. 16 ust.1 pkt 50 ww.ustawy )?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 27.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: odliczenia podatku od towarów i usług , naliczonego od naprawy powypadkowej samochodu ciężarowego nie o ...

Prowadzę działalność w postaci spółki cywilnej w zakresie sprzedaży paneli podłogowych. Korzystamy z usług firmy przewozowej w celu dostarczenia towaru do klienta. Podczas przewozu dokonano kradzieży naszego towaru. Sąd oddalił nasze roszczenia w sprawie odszkodowania za skradziony towar. Zasądzono natomiast od wspólników zapłatę za postępowanie apelacyjne. Czy te zasądzone koszty postępowania apelacyjnego będą stanowiły koszty uzyskannia przychodu naszej firmy ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Generowanie strony w 5 ms