Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pomiarowe


Czy usługa polegająca na obowiązkowych pomiarach ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków wynikających z ustawy Prawo Budowlane wykonywanych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. obniżonej stawki 7%, ponieważ zalicza się do robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usługi polegającej na obowiązkowych po ...

Opodatkowanie usługi ultradźwiękowego pomiaru grubości ścian kadłuba statku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 10 ms