Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o badaniach i certyfikacji

Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w 2004 r. tej części wydatków poniesionych w związku z uiszczeniem opłaty certyfikacyjnej, jakie nie zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w latach: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, a które przypadały proporcjonalnie na następne lata podatkowe?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia, po dniu 01.05.2004 r., do kosztów uzyskania przychodu opłaty za wydanie certyfikatów bez ...

1. Czy badanie projektu WE stanowi wartość niematerialną i prawną ? 2. Czy badanie wyrobów gotowych na zgodność z normą europejską i określenie jego przydatności do stosowania w przemyśle jest wartością niematerialną i prawną ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 23.08 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwi ...

Generowanie strony w 5 ms