Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zatrudnienie osoby


Czy Oddział Spółki działający w S. na podstawie uzyskanej licencji od władz Federacji Rosyjskiej może być zarejestrowany na terenie Polski jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy powstanie tytuł prawny uzasadniający pobranie tego podatku na terenie Polski od wynagrodzenia osoby zatrudnionej w tym Oddziale, na powyżej opisanych zasadach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

opodatkowanie dodatku walutowego otrzymanego przez osoby (niebędące członkami służby zagranicznej) zatrudnione w placówce zagranicznej RP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowę zlecenie lub o dzieł o w związku z realizacją 7 Programu Ramowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 17 ms