Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odzież niemowlęca

Czy dostawa odzieży niemowlęcej z dzianin akrylowych wraz z dodatkami PKWiU 18.24.11-00.30 oraz pieluch z tetry bawełnianej PKWiU 18.24.21-00.00 opodatkowana jest stawka podatku VAT 7%

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowiskoPodatnika, przedstawione we wniosku z dnia 14.06.2005r. ( data wpływu do Urzędu 14.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy czapeczki niemowlęce niezależnie od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane winny być od dnia 1 czerwca 2005r opodatkowane stawką 7%.

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 02.06.2005r, którego wpływ odnotowano dnia 10.06.2005r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 7% dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt tzw. "becików" i "śpiworków-rożków", sklasyfikowanych do symbolu PKWiU 18.24.21-00.20.

W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik jest producentem tzw. "becików" i "śpiworków - rożków" dla niemowląt. Wyroby te zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 18.24.21-00.20 - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z tkanin bawełnianych. Zdaniem podatnika od 1 czerwca 2005r., w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, do ww. wyrobów stosuje się stawkę poda ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są czapeczki niemowlęce?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.2005 r. (data wpływu: .09.2005 r.) dotyczące opodatkowania stawką 7% produ ...

Czy może stosować stawkę podatkową w podatku od towarów i usług w wysokości 7% w stosunku do produkowanych czapek niemowlęcych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 28.07.2005 r. jest prawidłowe i podatni ...


Podatniczka produkuje i sprzedaje komplety niemowlęce z dzianin ( sweterek, śpioch , czapeczka ) do rozmiaru 68 cm. Jej zdaniem, czapeczka ( obwód głowy - do 38 cm ) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 7%, tak więc przy sprzedaży całego kompletu zastosowanie ma stawka 7% VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, iż zgodnie z poz. 45 zał. nr 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt - bez względu na symbol PKWiU - podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%. Elementy kompletnego stroju dla niemowląt mogą być sklasyfikow ...

Czy zgodnie z poz. 45 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11.03. 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r. odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt - bez względu na symbol PKWiU - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% włączając w to czapeczki i inne nakrycia głowy?

Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09. 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (podatku od t ...

Czy produkowane przez Podatnika, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie krawiectwa i dziewiarstwa ręcznego i maszynowego,czapeczki dla niemowląt opodatkowane będą 7% stawką podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.09. 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (podatku od t ...

Jaką stawką należy opodatkować odzież niemowlęcą?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, ze zm.) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku Pani Z N z dnia 17.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Generowanie strony w 26 ms