Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ugoda administracyjna


Czy dochody z udziału w amerykańskiej spółce partnerskiej opodatkowane są 19% liniowym podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /jednolity tekst Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15.07.2005r./wpływ 22.07.2005r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wa ...

Generowanie strony w 4 ms