Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kriokomora

Zastosowanie stawki podatku VAT dla czynności związanych z uruchomieniem i eksploatacją kriokomory ogólnoustrojowej, która nie jest zakwalifikowana do wyrobów medycznych.

Spółka informuje, iż stanęła do przetargu na dostawę i montaż kabiny do krioterapii ogólnoustrojowej. Spółka informuje, iż dnia 7 października 2004 r. złożyła zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie w sprawie wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. W świetle ...

Generowanie strony w 7 ms