Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka liniowa

Jestem zatrudniony w szpitalu jako lekarz radiolog, a jednocześnie w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi w zakresie prywatnego gabinetu RTG. Usług tych nie wykonuję jednak dla mojego pracodawcy. Czy w tych warunkach mogę od dochodów z działalności gospodarczej opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej - 19%?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Urzędu Skarbowego dnia 20.05.2005r., postanawia uznać Pana stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego za prawidłowe UZ ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów po utracie warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego według stawki 19%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 01.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochod ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów, po utracie warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego, podatkiem według stawki 19%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005 r., uzupełnionego w dniu 01.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochod ...


Czy wybierając sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c updof i nie osiągając w roku podatkowym dochodu możliwe jest rozliczenie podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 (tj. łączne opodatkowanie dochodów małżonków) ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.12.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 22.12.2005r. Nr IX-005/463/Z/K/05, odmawia zmiany i uchylenia ww. postanowienia. W dniu 14.12.2005r. do Naczelnika Urzę ...

Czy świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i równocześnie wykonanie w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy usługi innych niż czynności pracownicze pozwala opodatkować przychody z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27 czerwca 2005 r. (data wpływu do organu 27.06.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...


Czy możliwe jest opodatkowanie w 2006 r. dochodów z działalności gospodarczej według liniowej 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30c ustawy) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28-12-2005 r., uzupełnionego w dniu 13-01-2006 r. o interpretację w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie możliwości stosowania stałej ...

Pytania podatnika dotyczą księgowania zdarzeń gospodarczych w zakresie robót ogólnobudowlanych w księdze przychodów i rozchodów.

Stosownie do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim udziela następującej informacji w zakresie stsosowania przepisów prawa podatkowego. Pan X w złożonym wniosku przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że: prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasad ...

dotyczy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c tj. jednolitym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ro ...

Generowanie strony w 35 ms