Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: klęska żywiołowa

Czy występujący za 2005 r. zysk nadzwyczajny (z tytułu otrzymanego odszkodowania) będzie stanowił dochód podlegający zwonieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W złożonym wniosku Spółka poinformowała, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" i na podstawie warunków określonych w zezwoleniu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych. W kwietniu 2004 r. Spółkę dotknęła klęska żywiołowa - pożar, w wyniku którego utracono część majątku (budynki znajdujące się na terenie specjalnej strefy eko ...

Generowanie strony w 7 ms