Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgłoszenie wierzytelności

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodzyskaną część wierzytelności?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 29.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 17.03.2005 r. Nr PD III-423/3/05 stwierdzające, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2005 r. o udzielen ...

Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od towarów i usług z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśniestwierdzaże stanowisko spółki cywilnej .... z siedzibą w ..., ul. ... przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2005r., uzupełnione pismem z dnia 14 września 2005r. o udzielenie pisemnej interpret ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności Podatnika wobec sp. z o.o. w stosunku do której 13 maja 2004 r. ogłoszono upadłość z likwidacją majątku? Podatnik wystawił w lutym i kwietniu 2004 r. na rzecz sp. z o.o. dwie faktury, które zaliczył do przychodów: fakturę wystawioną w lutym 2004 r. - do przychodów w 2003 r., wystawioną w kwietniu 2004 r. - do przychodów w 2004 r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Generowanie strony w 10 ms