Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata wstępna

Czy opłata wstępna i raty leasingowe związane z zawarciem umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że Pani stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zal ...

Czy opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodu u podatnika w momencie jego poniesienia (kasowo) ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Podatnikowi oceniając jego stanowisko odnośnie opłaty wstępnej w leasingu ...

Czy można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów wydatek poniesiony na opłatę wstępną w związku z leasingiem operacyjnym samochodu?”

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2005 roku (data wpływu do tut. Organu podatkowego - 30.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: ...

Czy czynsz inicjalny opłacony jednorazowo w dniu zawarcia umowy może być rozliczany w całym okresie obowiązywania zawartej umowy, tj. przez okres trzech lat?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity-Dz. U. 2005 Nr 8 poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wnioskiem Spółki XXX Sp. z o.o. z dnia 20.02.2005 r. z datą wpływu do tut. Urzędu- 02.03.2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisó ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2005 roku opłaty wstępnej stanowiącej 20% wartości przedmiotu l

W dniu 23 września 2005 roku ...........................................................................zwrócił się z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2005 roku opłaty wstępnej stanowiącej 20% wartości przedmiotu leasingu w świetle ustawy o podatku d ...

Czy opłata wstępna związana z leasingiem rusztowania wg umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "R" S. J. zawarło umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem są rusztowania. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach o interpretację przepisów prawa w zakresie: zaliczenia w koszty uzyskania przychodów opłaty wstępnej związanej z leasingiem rusztowania, wg umowy leasingu operacyjneg ...

Czy wstępna opłata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie faktycznego poniesienia?

Firma ma zamiar w miesiącu listopadzie 2005 roku podpisać umowę leasingu operacyjnego hybrydowej maszyny drukarskiej do druku na materiałach trudnowsiąkliwych. Również w listopadzie Spółka, w związku z podpisaną umową będzie zmuszona wpłacić opłatę wstępną. Dostawa maszyny zaplanowana jest na czerwiec 2006 roku i od tego miesiąca Spółka zacznie opłacać raty leasingowe miesięczne. Rozruch dostarczo ...

Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego (opłat wstępnych) z tytułu umowy leasingu operacyjnego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż Spółka zawarła w 2004 roku 31 umów leasingu operacyjnego na zakup samochodów dostawczych, naczep, ciągników siodłowych oraz wózków widłowych zgodnie z którymi leasingobiorca obowiązany był do zapłaty opłat wstępnych w kwocie 457.902,39 zł. W dniu 30.12.2004 r. Zarząd firmy podjął decyzję o rozłożeniu w czasie niektórych kosztów dzi ...

Czy opłaty wstępne (czynsz inicjalny) płatne przy zawarcia umowy leasingu należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy możliwe jest zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej w sytuacji gdy stanowi ona blisko 40% wartości zawartej umowy leasingowej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 28 listopada 2005 r. (data wpływu 12 grudnia 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Generowanie strony w 4 ms