Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powszechność

Czy koszt udostępnionych placówkom handlowym witryn chłodzących i nalewaków oraz urządzeń i przedmiotów, tzw. point of sale, służących umożliwieniu i wsparciu sprzedaży produktów Spółki, działającej w dziedzinie produkcji, sprzedaży i dystrybucji napojów, soków i wód mineralnych, jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podat ...

Czy w razie jakichkolwiek zmian w przepisach w zakresie rozliczenia podatku dochodowego zostanę o nich poinformowana czy też co roku mam zwracać się pisemnie w jaki sposób powinnam się rozliczać? Uważam, że powinnam kontaktować się z Urzędem Skarbowym w sprawie rozliczenia.

POSTANOWIENIE Na podstawie:art. 14 a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej udzielając informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii kontaktowania się z Urzędem Skarbowym w sprawie rozlic ...

Generowanie strony w 17 ms