Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenia reklamowe

Czy koszt udostępnionych placówkom handlowym witryn chłodzących i nalewaków oraz urządzeń i przedmiotów, tzw. point of sale, służących umożliwieniu i wsparciu sprzedaży produktów Spółki, działającej w dziedzinie produkcji, sprzedaży i dystrybucji napojów, soków i wód mineralnych, jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podat ...

Czy wydatki na zakup regałów (ekspozytorów) z logo firmy udostępnianych kontrahentom podlegają zaliczeniu do kosztów reprezentacji i reklamy nielimitowanej?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów reprezentacji i reklamy nielimitowanej wartości ekspozytorów (regałów) udostępnianyc ...

Czy wytworzenie i umieszczenie na ogrodzeniu obiektu sportowego (na podstawie umowy użyczenia zawartej z klubem sportowym) ekranów - zasłon z logo spółki z o.o. stanowić będzie dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości nieobjętej limitem jako wydatek na reklamę publiczną?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, ...

Generowanie strony w 33 ms