Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: symbol statystyczny

Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji czy stosowany przez nią symbol PKWiU (zgodny z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi) jest prawidłowy i czy może posługiwać się nim przy wystawianiu faktury VAT.

W związku z faktem, iż podatnik nie był w stanie dokonać samodzielnie klasyfikacji wykonywanych przez siebie usług, w dniu 05.01.2005 r. zwrócił się do Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii jak należy sklasyfikować wykonanie stolarki okiennej pod konkretny wymiar z zakupionych przez firmę profili i innych akcesoriów niezbędnych do jej wytworzenia, oraz montaż przygotowanej stolarki we wsk ...

W jakiej sytuacji istnieje koniczność umieszczania na fakturze symbolu PKWiU lub odpowiedniego przepisu prawa, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2005 r., data wpływu 26.10.2005 r., uzupełnione w dniu 22.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Z jaką stawką podatku VAT i z jakim symbolem należy sprzedawać czapeczki niemowlęce, beciki i śpiworki?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2005 r. postanawiapotwierdzić prawidłowość stan ...

Czy podatnik ma obowiązek umieszczania symboli PKWiU w fakturach wystawionych po 1.05.2004 r., dotyczących dostaw towarów opodatkowanych stawką 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie stwierdza, że stanowisko Pani "X" - przedstawione w piśmie z dnia 6.02.2006 r., będącym uzupełnieniem wniosku z dnia 19.01.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 25.01.2006 r. o udzielen ...


Spółka, dokonując sprzedaży materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, wystawiała faktury VAT, na których nie wykazywała symbolu PKWiU. Spółka ma wątpliwości, czy ma obowiązek uzupełniania wystawionych w powyższy sposób faktur o symbole PKWiU. W swoim piśmie Spółka wyraziła stanowisko, iż nie ma obowiązku uzupełniania faktur o symbole PKWiU.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia lutego 2006 r., (który wpłynął w dniu lutego 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Spółka, dokonując sprzedaży materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, wystawiała faktury VAT, na których nie wykazywała symbolu PKWiU mając przekonanie, iż nie miała takiego obowiązku. Spółka ma wątpliwości, czy faktury wystawione w ten sposób mają moc prawną do zwrotu z Urzędu Skarbowego różnicy podatku VAT W swoim piśmie Spółka wyraziła stanowisko, iż ustawodawca nie nakładał obowiązku umieszczania symboli PKWiU przy sprzedaży ze stawką podstawową 22%, dlatego faktury te mają moc prawną do zwrotu VAT.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko "UNISTAL" Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2006 r., (który wpłynął w dniu lutego 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej umieszczania na fakturze symbolu PKWiU w przypadku dostawy towarów objętych stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Spółka dokonuje między innymi dostawy towarów opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 22%. Wystawiając faktury VAT dokumentujące sprzedaż przedmiotowych towarów nie umieszcza na nich symbolu PKWiU. Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z bud ...

Czy nadleśnictwo sprawujące na podstawie porozumień zawartych ze starostami nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykonuje pozostałe usługi leśne wg grupowania 02.02.10-00?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu: 17marca 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar ...

Czy świadczone w ramach umów o obsługę w domu usługi obejmujące przyjmowanie przez Pożyczkodawcę rat spłacanej pożyczki lub odpowiednio całej kwoty pożyczki jednorazowo (w przypadku tzw. chwilówek) w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy i na jego zlecenie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów o usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy oraz nie podlegają wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w poz. 3 załącznika nr 4 ustawy o VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 09.02.2006r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 24.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ...

Generowanie strony w 31 ms