Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dyspozycja na wypadek śmierci

Czy ma zastawanie art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy nabywca na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci jest równocześnie jest spadkobiercą wkładcy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, po rozpatrzeniu pani wniosku z dnia 11.05.2005 r. (wpływ do organu poda ...

Jak należy opodatkować kwoty wypłacane spadkobiercom po śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: Towarzystwo) wystąpił przedmiotowym wnioskiem działając jako organ zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej jako Fundusze). W dniu 07.12.2006r. jeden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo otrzymał żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem uczestnika poniesionych przez członka rodziny zmarłego. Kierując się art. 30a ust. 1 pkt 5 u ...

Obowiązek w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia praw do środków pieniężnych na rachunku bankowym na wypadek śmierci oraz na podstawie testamentu. Właściwość urzędu skarbowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Na jakiej podstawie należy ustalić właściwy miejscowo urząd skarbowy, do którego fundusz inwestycyjny otwarty powinien przesłać informację o dokonaniu wypłaty lub zwrocie długu, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego, dziedziczenie jednostek uczestnictwa oraz środków na lokatach bankowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 18 ms