Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pochodzący z kradzieży

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwotę pieniężną wydatkowaną na zakup używanego samochodu osobowego, pochodzącego z kradzieży?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie Podatnika dotyczy możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kwoty pieniężnej wydatkowanej na zakup używanego samochodu osobowego, ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów mozna zaliczyć stratę, powstałą na skutek przekazania prawnemu właścicielowi wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, pochodzącego z kradzieży, w części nie pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego stwierdza co następuje: Pismem z dnia 23.11.2005 r. Pan X wystąpił do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zak ...

Generowanie strony w 19 ms