Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przetwórstwo rybne

Czy zryczałtowanym podatkiem dochodowym opodatkowana jest sprzedaż ryb z własnej hodowli, jak również sprzedaż ryb przetworzonych sposobem przemysłowym?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi Gospodarstwo Rybackie. Podatnik zamierza od miesiąca lipca 2005 r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie handlu i przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych. W powyższej działalności podatnik będzie sprzedawał ryby pochodzące z własnej hodowli, jak również nabyte od innych dostawców. Ponadto będzie sprzedawał ry ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega sprzedaż ryb z własnej hodowli, jak i sprzedaż ryb (z własnej hodowli) przerobionych sposobem przemysłowym ?

Wnioskiem z dnia 13.06.2005 roku podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie w trybie art.14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w jego indywidualnej sprawie dotyczącej następującego sta ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług zastosować dla przedmiotowego wyrobu, zaklasyfikowanego do PKWiU 15.20.14-30.43 ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Min ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi (w przypadku wykonania ich na rzecz polskiego kontrahenta)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 12 ms