Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewód światłowodowy

Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli (kanalizacji teletechnicznej i przewodów światłowodowych znajdujących się w tej kanalizacji) związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku E. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam, że Będące własnością Spółki E. przewody światłowodowe mieszczą się w zawartej w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłata ...

Generowanie strony w 11 ms