Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: strój roboczy

Czy zakup stroju ochronnego u prowadzącego prywatny gabinet pielęgniarski jest kosztem uzyskania przychodu?

Wnioskodawca prowadzi prywatny gabinet pielęgniarski. Zabiegi wykonuje w gabinecie lub w prywatnych mieszkaniach pacjentów. W trakcie zabiegów wnioskodawca zakłada strój ochronny tj. odpowiedni fartuch oraz rękawiczki. Zdaniem wnioskodawcy zakup tego stroju ochronnego stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca oświadczył, że w sprawie będącej przedmiot ...

czy wydatek poniesiony na zakup ubioru roboczego lekarza może stanowić koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza, że stanowisko Pani – przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2005 r., który wpłynął w dniu 03.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Zastosowanie stawki 22 % przy dostawie odzieży roboczej dla personelu szpitala.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2005r. (data wpływu 11.05.2005r.), uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 31.05.2005r. Podatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania poda ...

Czy wydatki na zakup odzieży-stroju łużyckiego, który będzie zastępował odzież roboczą dla sprzedawczyń zatrudnionych w sklepach firmowych, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pani... - przedstawione we wniosku z dnia ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przyc ...

Generowanie strony w 36 ms