Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce zameldowania

Rozliczanie w Polsce dochodów osiąganych w Holandii

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 26.04.2005 r. (data wpływu 04 maja 2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie p ...

W latach ubiegłych korzystałem z ulgi budowlanej w związku z budową mieszkania na wynajem. Mieszkanie to jest wynajmowane, a przychody opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym. Niezależnie od tego, byłem właścicielem mieszkania, w którym byłem zameldowany. W związku z faktem sprzedaży tego mieszkania, zostałem zmuszony do wymeldowania się z niego. Moje pytanie dotyczy

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Sródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z Pana wnioskiem oraz jego uzupełnieniem z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiapotwie ...

1. Czy przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępna umowa kupna sprzedaży z dnia 13.12.2004 r. jest tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego uprawniającym do dokonywania odliczeń podatkowych w roku 2005? 2. Czy od chwili obecnej (data pisma 8.07.2005) można już nabywać materiały niezbędne do modernizacji ww. lokalu mieszkalnego, które będzie można odliczyć od podatku w 2005 r.? 3. Na jaki adres mają być wystawiane faktury? Podatniczka jest zameldowana w P., a kupowane mieszkanie znajduje się w K.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zmian.) oraz art. 27a i art. 45 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 2 ...

Czy pracując w Niemczech i będąc tam zameldowanym podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne w Polsce?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście działając na podstawie art. 216 § 1 i 2 oraz art. 14 a § 1 i 4, art. 14 b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2006 r. podatnika, udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracje PIT-5) oraz zeznanie podatkowe za rok 2006 można złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, z uwagi na fakt tymczasowego zameldowania od miesiąca kwietnia 2006 roku w miejscowości Rabka-Zdrój ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach op ...

Czy wobec zmiany miejsca zamieszkania oraz zameldowania właściwym do rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4 i PIT-5 oraz rozliczeń rocznych) jest Urząd Skarbowy w Krakowie czy nadal Urząd Skarbowy w Wadowicach?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 30.08.2006 r. (złożonego osobiście w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach), uzupełnionego pismami z dnia 18.09.2006 r. (data wpływu 20.09.2006 r.) oraz z dn ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania,w przypadku gdy podatnik posiada już jedno mieszkanie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.11.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 17.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, ...

Dotyczy zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 roku, którą Podatnik zamierza sprzedać w 2007 roku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28 grudnia 2006 roku (wpływ do tut. organu 02.01.2007r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Dotyczy zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 roku, którą Podatnik zamierza sprzedać w 2008 roku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28 grudnia 2006 roku (wpływ do tut. organu 02.01.2007r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny po 01 stycznia 2007r. jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 30.01.2007r. (data wpływu 02.02.2007r.) i jego uzupełnieniu z dnia 27.02.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowa ...

Generowanie strony w 83 ms