Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: paserstwo akcyzowe

Artykuł 53 § 3, § 4 i § 6 oraz art. 65 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717; z 2001 r. Nr 11, poz. 82) są zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Pytanie prawne zostało sformułowane przez Sąd Rejonowy w Łodzi Wydział VI Karny w związku z toczącą się przed tym sądem sprawą o sygn. akt VI K 463/99. Oskarżonemu zarzucono, że 10 marca 1999 r. w Pile posiadał wyroby spirytusowe objęte obowiązkiem oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, bez tych znaków, w ilości wskazującej na przeznaczenie do działalności handlowej. Czyn ten wyczerpywał znami ...

Generowanie strony w 5 ms