Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja ustalająca

Czy utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej na rok 2004 nałożyła na niego obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na ten rok podatkowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 1 4a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2004 r. (data wpływu - 30.12.2004 r.) doprecyzowanego w dniu 01.02.2005 r., złożonego przez w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, to jest przepi ...

Czy prawidłowym było nieprowadzenie księgi przychodów i rozchodów od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej kwotą podatkową? Czy prawidłowym było ustalenie dochodu za miesiąc czerwiec uwzględniając stan remanentowy na koniec tego miesiąca? Czy wpisanie spisu z natury w dniu 01.07.2005 r. do sięgi przychodów i rozchodów będzie podstawą do ustalenia dochodu za rok podatkowy 2005?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko wyrażone we wniosku za niepra ...


Generowanie strony w 66 ms