Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadmiar

Czy w przypadku stwierdzenia niedoborów lub nadwyżek towarów w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Spółka winna wystawić wewnętrzną fakturę korygującą ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w przedmiocie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towa ...

Generowanie strony w 19 ms