Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podnoszenie

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych w celu dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji, a wydatkowanych na zaoczne studia inżynierskie o kierunku informatyka?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 11 lipca 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

W zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty zapłaconej przez Spółkę z tytułu czesnego za studia podyplomowe oraz kwot zapłaconych przez Spółkę za kursy językowe za pracowników.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 07.11.2006r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udziel ...

Generowanie strony w 61 ms