Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odzież dziecięca

Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a konkretnie ze zmianą zapisu poz. 45 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, właściwe bedzie stosowanie na w/w produkty stawki VAT w wysokości 7% od dnia 1 czerwca 2005 r.?

Z przedstawionego we wniosku z dnia 27.07.2005r. stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca jest producentem następujących wyrobów niemowlęcych: – czapka niemowlęca dziana, – szalik niemowlęcy, – rękawiczki bezpalcowe (mitenki), – buciki bez podeszwy niemowlęce dziane. Do dnia złożenia wniosku stosowano stawkę 22% na: – komplet niemowlęcy (czapka + szalik + rękawiczki + buciki dziane) - PKWiU 18.24 ...

Czy dostawa wyrobu w postaci niemowlęcej szatki do chrztu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podatku w wysokości 7%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Dotyczy sprzedaży odzieży dla niemowląt.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy czapeczki niemowlęce niezależnie od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane winny być od dnia 1 czerwca 2005r opodatkowane stawką 7%.

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 02.06.2005r, którego wpływ odnotowano dnia 10.06.2005r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o ...

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 7% dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt tzw. "becików" i "śpiworków-rożków", sklasyfikowanych do symbolu PKWiU 18.24.21-00.20.

W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik jest producentem tzw. "becików" i "śpiworków - rożków" dla niemowląt. Wyroby te zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 18.24.21-00.20 - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z tkanin bawełnianych. Zdaniem podatnika od 1 czerwca 2005r., w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, do ww. wyrobów stosuje się stawkę poda ...

Czy do sprzedaży rękawiczek niemowlęcych do rozmiaru 86 ma zastosowanie stawka 7%.

Firma M... jest producentem rękawiczek dzianych męskich, damskich oraz dziecięcych o różnych rozmiarach. Rękawiczki dziecięce produkowane są w dwóch fasonach: z palcami (rozmiary: 104-110; 116-122; 124-128; 134-140) oraz łapki z jednym palcem (rozmiary: 62-86; 92-98). Zgodnie z załącznikiem Nr 3 "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% do ustawy o VAT z dnia 11 marca 20 ...

Czy usługowe przeszycie odzieży dla niemowląt (PKWiU 18.24.11 i 18.24.21) powinno być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?

W złożonym w dniu 14 lutego 2006 r. wniosku (uzupełnionym w dniu 9 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym opodatkowania usług przeszycia odzieży dzianej i ubrań wierzchnich.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku ...

Czy produkowane przez podatnika wyroby w rozmiarach 62-92 tj. komplety do chrztu, sweterki, czapeczki, buciki, sukienki - zaliczają się do produktów objetych stawką VAT w wysokości 7%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwie ...

Stanowisko prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania 7% stawką VAT sprzedaży odzieży i śliniaków dla dzieci o wzroście do 86 cm oraz sprzedaży obuwia dziecięcego o długości podeszwy wewnętrznej mniejszej niż 24 cm oraz nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania 7% stawką VAT sprzedaży obuwia dziecięcego o długości podeszwy wewnętrznej równej lub dłuższej niż 24cm, ale nie dłuższej niż 24,4cm.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Jaka stawkę podatku od towarów i usług ma Wnioskodawca obowiązek stosować w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przy sprzedaży odzieży dla niemowląt oraz dzieci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 560 ms