Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bon paliwowy

W jaki sposób dokonać rozliczenia z pracownikiem za paliwo tankowane do samochodu prywatnego, czy należność za paliwo zatankowane do jego prywatnego samochodu pobrać, a na okoliczność przyjęcia należności wystawić fakturę VAT oraz czy VAT od zakupu może odliczyć w całości czy tylko od paliwa zakupionego do samochodów ciężarowych.

Spółka będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług zawarła porozumienie z firmą będącą dostawcą paliw silnikowych, dotyczące zasad regulowania płatności za nabywane przez Spółkę paliwo, w ten sposób, że paliwo tankowane jest przez pracowników Podatnika na stacjach benzynowych, a rozliczenie za zatankowane paliwo dokonywane jest pomiędzy Podatnikiem a dostawcą paliwa za 7-dniowe o ...

Generowanie strony w 14 ms