Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za korzystanie z pomieszczeń dodatkowych

Zapytanie dotyczy opodatkowania opłat z tytułu użytkowania lokali użytkowych i miejsc postojowych

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa od: członków spółdzielni lub właścicieli posiadających prawo tylko do lokalu użytkowego lub miejsca postojowego, członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni, będących właścicielami lokali mieszkalnych lub właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członk ...

Czy opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów oraz stanowisk kiosków handlowych na targowiskach miejskich stanowiących własność gminy podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2004 r. (wpływ: 30.07.br) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za bezumowne korzystanie z gruntów oraz stanowisk kiosków handlowych na targowiskach miejskich stanowiących własn ...

Generowanie strony w 5 ms