Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochód realny

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów wystarczy "przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz dokonanie korekty kosztów raz w roku - na dzień bilansowy dla celów podatkowych" oraz "czy przeprowadzenie inwentaryzacji powinno być dokonane na arkuszach spisowych - techniką ręczną, czy też dopuszczalna jest w ciągu roku inwentaryzacja na podstawie wydruków komputerowych i porównanie ich (fizyczne) ze stanami magazynowymi"?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1, art. 24, ust. 1, art. 24a ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu w ...

Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupionych towarów handlowych w momencie dokonania zakupu w ciągu roku podatkowego oraz skorygowania tych kosztów na koniec roku, po sporządzeniu inwentaryzacji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycz ...

Generowanie strony w 4 ms