Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: autorskie egzemplarze

Czy niepodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nieodpłatne przekazanie książek autorstwa podatniczki.

Wnioskiem z dnia 09.06.2005r. (uzupełnionym pismem z 08.07.2005r.) podatniczka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny. We wniosku podatniczka podała, iż w dniu 08.06.2005r. nastąpiła ugoda sądowa, w wyniku której przyznano jej odszkodowanie od wydawcy za naruszenie praw aut ...

Czy wydatki poniesione przez ... na wydanie książki są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60z 2005 r. ze zm.) w związku z zażaleniem a dnia 26.10.2006 r. (data stempla pocztowego 27.10.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 19.10.2006 r. Nr PD 1 C/415-26/06 (doręczone stronie 23.10.2006 r.) w ...

1. Czy należy ustalić przychód twórcy i opodatkować wartość egzemplarzy autorskich podatkiem dochodowym? 2. W jaki sposób ustalić wartość przekazanych egzemplarzy autorskich? 3. Jak ustalić podatek dochodowy od osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) z tytułu przekazania egzemplarzy autorskich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

1. Czy egzemplarze autorskie będą dla pracowników przychodem z pracy wg art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychodem z praw majątkowych wg art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.2. Jakie zastosować koszty uzyskania przychodów do obliczenia podatku od egzemplarzy autorskich przekazywanych pracownikom Instytutu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy przekazanie autorowi jednego egzemplarza publikacji (egzemplarza autorskiego), traktować należy jako przychód z praw majątkowych, w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega ma on opodatkowaniu tym podatkiem, czy też powinien on być uznany jedynie za dowód wykonania umowy, służący ochronie autorskich praw osobistych twórcy i nie będący dla niego realnym przysporzeniem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 7 ms