Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zameldowanie

W latach ubiegłych korzystałem z ulgi budowlanej w związku z budową mieszkania na wynajem. Mieszkanie to jest wynajmowane, a przychody opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym. Niezależnie od tego, byłem właścicielem mieszkania, w którym byłem zameldowany. W związku z faktem sprzedaży tego mieszkania, zostałem zmuszony do wymeldowania się z niego. Moje pytanie dotyczy

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Sródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z Pana wnioskiem oraz jego uzupełnieniem z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiapotwie ...

Zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie art.. 21 ust. 1 pkt 126 updof.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2007 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wnioskodawczyni spełnia warunki do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 pdof, jeżeli w mieszkaniu była zameldowana na pobyt stały od 26 lat ale nie złożyła skutecznie wymaganego oświadczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy – w przypadku sprzedaży w 2007 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (nabytego w 2007 r.) przysługuje prawo do ulgi meldunkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy sprzedaż otrzymanego w spadku po zmarłym ojcu jednej czwartej spółdzielczego własnościowego prawa do ww. mieszkania będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Syn Wnioskodawcy, z momentem nabycia prawa własności darowanego lokalu mieszkalnego, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie odpłatnego zbycia tego lokalu, skoro jest w nim zameldowany na pobyt stały nieprzerwanie od dnia 11 czerwca 1977 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (ulga meldunkowa)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego (ulga meldunkowa)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 34 ms