Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezpiecznik

Spółka w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. sprzedawała bezpieczniki wielkiej mocy (wkładki bezpiecznikowe), mieszczące się w grupowaniu PKWiU 31.20.21-30.90 i PKWiU 31.20.21-70.90. Wątpliwości Spółki dotyczą określenia stawki podatku VAT jaka powinna być stosowana w przypadku sprzedaży ww. bezpieczników w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. W opinii Spółki sprzedaż ww. bezpieczników w okresie od 1.01.2004 r. do 30.04.2004 r. podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Zdaniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe. Stawka podatku w wysokości 7% stosowana była dla sprzedaży wkładek bezpiecznikowych, klasyfikowanych według SWW 1115-282 wymienianych w załączniku Nr 5 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ...

Stawka VAT na sprzedaż bezpieczników w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 kwietnia 2004r.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 18 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002r ...

Generowanie strony w 16 ms