Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumentacja geologiczna

Dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla transakcji sprzedaży koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego wraz z dokumentacją geologiczną.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28.04.2005r. (doręczonego dnia 28.04.2005r. do Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, a następnie przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do tut. Urzędu – data wpływu:20.05.2005r.) o udzielenie pisemnej ...

Generowanie strony w 9 ms