Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: eksploatacja kruszywa

Dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla transakcji sprzedaży koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego wraz z dokumentacją geologiczną.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28.04.2005r. (doręczonego dnia 28.04.2005r. do Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, a następnie przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do tut. Urzędu – data wpływu:20.05.2005r.) o udzielenie pisemnej ...

Czy jako rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej mam prawo zaliczać w koszty np. paliwo zużyte do wydobycia torfu i wywiezienia z gospodarstwa, części do napraw samochodu ciężarowego wywrotki, koparki, spycha, amortyzacji sprzętu i tym samym umniejszyć przychód w PIT-36?"W jakiej formie i na jakiej zasadzie powinienem odprowadzać podatek dochodowy

Podatnik jest rolnikiem. Na własnych gruntach (łąki, bagna) podatnik kopie staw. Nadwyżki torfu są sprzedawane, a uzyskane pieniądze przeznaczane na dalsze kopanie stawu i rekultywację. Podatnik nie otrzymał żadnej dotacji państwowej. Przychody ze sprzedaży są niejednokrotnie niższe od ponoszonych kosztów.Zdaniem podatnika w 2006r. ma prawo skorzystać z formy opodatkowania karta podatkowa i tym sa ...

Generowanie strony w 25 ms