Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r. (data wpływu - 28.02.2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) stanowi: "Podstawą opodatkowania jest obró ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 26.05.2003 roku w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Handel samochodami używanymi może odbywać się w formie komisu lub skupu i sprzedaży samochodów. W ...

Podstawa opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo Nr L.dz. MOS i R /NG/04.02./3/03 z dnia 24.09.2003 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.09.2003 r. wyjaśnia, iż art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Mamy z żoną wspólność majatkową. Posiadam działkę budowlaną, na której zamierzam wybudować garaże z przeznaczeniem na wynajem. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi prawo rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z najmu garaży. Podkreślić należy, iż na moją rzecz - żona zrzekłaby się przychodu z najmu.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 13 stycznia 2004r. uzupełnione w dniu 28-01-2001r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1183). opodatkowaniu ryczałtem od przych ...

Eksport usług - stawka podatku, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, dokumenty potwierdzające realizację usługi eksportowej, kasy rejestujące.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności zawarł wstępną umowę z kontrahentem z zagranicy na świadczenie usług w zakresie konserwacji samochodów. Usługi byłyby świadczone u klienta, na terenie Niemiec. Podatnik w dniu 04.02.2003 r. dokonał w tut. Urzędzie Skarbowym rejestracji dla celów podatku od towarów i usług oraz dla celów podatku dochodowego (zasady ogólne). Zapytanie Podatnika dotyczy zasa ...

Otrzymanie premii pieniężnej z tytułu przekroczenia określonego limitu zakupów w świetle ustawy o VAT

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem: pismo z dnia 07.07.2003 r.: - czy otrzymana od kontrahenta premia pieniężna (bonus) z tytułu przekroczenia określonego limitu zakupów może być traktowana jako rabat? informuje, jak niżej: Zgodnie z art. 1 ...

Podstawa opodatkowania

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 12.11.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskiwanych z wynajmu lokalu informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od ...

Przychody z działalności gospodarczej

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dniu 15.01.2004 r. zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką podatku dochodowego w wysokości 19%. Z pisma wynika, że w 2003 r. nie prowadziła Pani działalności gospodarczej w zakresie prywatnej praktyki lekarskiej, a zatrudniona była na umowę o pracę, którą w dni ...

Dotyczy między innymi inicjatyw społecznych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępo ...

Generowanie strony w 3 ms