Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inspektor nadzoru

Czy przy nadzorowaniu nad robotami instalacyjnymi (wod. kan., oraz c.o.) w ramach budownictwa mieszkaniowego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych słusznie stosuje Pan stawkę 7% powołując się na przepis art. 146 pkt. 2a i b ustawy o VAT.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając w trybie 14a § 1 i § 4 Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi powstającymi na tle za ...

Czy uzyskane dochody finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2006 r., uzupełnionego w dniu 14.04.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa ...

dotyczy; opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru do spraw geotechnicznych, współfinansowanej w 83% z Funduszu Spójności i w 17% z budzetu krajowego.

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tj. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm. ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2006r. ( uzupełnionego w dniu 19 lipca 2006r. i w dniu 4 sierpnia 2006r. ) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wykonania usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru do spra ...


Czy Wnioskodawca może wystąpić do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot zapłaconych zaliczek podatkowych? Wszystkie należne podatki Wnioskodawca opłaca w ustawowych terminach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

W przedmiotowej sprawie data zawiadomienia o zakończeniu budowy ma decydujące znaczenie dla określenia momentu, od którego należy liczyć bieg pięcioletniego okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym ustalenia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży wybudowanego budynku mieszkalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 46 ms