Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce wykonywanie działalności

Wniosek podatnika dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług udzielania licencji na korzystanie z know-how. Udzielona licencja związana jest z aktywnością handlową podejmowaną przez licencjobiorcę na terytorium Polski.

Z wniosku o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usług udzielenia licencji na korzystanie z know-how wynika, iż w wyniku restrukturyzacji grupy Podatnik udziela licencji na korzystanie z know-how na rzecz spółki posiadającej siedzibę na terytoriu ...

Dotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu Spółki.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 1, art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra ...

Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 74 ms