Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mandaty karne

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikowi wydatków na zapłacenie mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym w czasie odbywania podróży służbowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 24.05.2005 r. (znak: L. dz. ...

Czy pobieranie dodatkowych opłat za nie uiszczenie opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania w przypadku gdy procedura windykacji tych opłat jest prowadzona bezpośrednio przez Urząd Miasta jest czynnością opodatkowaną czy zwolnioną do podatku od towarów i usług.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku opodatkowania tych czynności.

Stan faktyczny w sprawie. Gmina Miejska posiadająca osobowość prawną jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Urząd Miasta - jako wykonawca podjętej przez Radę Miasta uchwały z dnia 31 marca 2004r. o ustanowieniu strefy płatnego parkowania – pobiera dodatkowe opłaty za niewłaściwy postój (nie uiszczenie opłaty za czas postoju lub postój ponad czas opłacony). W przypadkach, gdy ...

Czy faktura VAT może być wystawiona za mandat i czy podlega on wówczas opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 %?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r.,poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005r. (data wpływu 18.11.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem VAT mandatu, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosk ...

Czy Urząd Wojewódzki powinien osobom, którym umorzono należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego lub z tytułu kary budowlanej wraz z odsetkami, wystawić informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy umorzenie mandatów karnych kredytowanych na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stanowią przychód z innych źródeł i czy w związku z tym na organie umarzającym ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 74 ms