Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zachowanie

W czerwcu 1999 roku zawarłam umowę z Kasą Mieszkaniową Banku X S.A. na prowadzenie rachunku na okres 3 lat. W listopadzie 2001 roku aneksem wydłużony został okres systematycznego oszczędzania na 7 lat tj. do czerwca 2006 r. W marcu 2005 r. strony podpisały aneks skracający okres systematycznego oszczędzania do kwietnia 2005 roku ( łącznie okres oszczędzania wyniósł 70 miesięcy). Pytania strony: 1. Czy dla zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu ulgi związanej z systematycznym oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, wystarczające jest wydatkowanie środków na wpłatę rat ( zaliczek) na poczet zakupu lokalu mieszkalnego w oparciu o umowę zobowiązującą spółdzielnię mieszkaniową, bez dodatkowych warunków, do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności tego lokalu na Podatnika po dokonaniu całości wpłat? 2. Czy dla zachowania prawa do ulgi, umowa, o której mowa w punkcie powyżej, powinna zostać sporządzona w specjalnej formie np. aktu notarialnego? 3. W jaki sposób Podatnik powinien udokumentować wydatki związane z wpłatą zaliczek na poczet zakupu mieszkania ( faktura VAT, rachunek), które to stanowić będą o zrealizowaniu celu systematycznego oszczędzania?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, działając na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Postanawia uznać ...

Czy zachowana będzie ulga z tytułu zamieszkania w związku ze sprzedażą darowanego lokalu z powodu zmiany miejsca pracy?

Postanowienie Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 14.01.2006r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 31.01.2006r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z art.16 ust.7 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 142 ...

Zachowanie ulgi z tytułu zamieszkania w związku ze sprzedażą darowanego lokalu i przeznaczeniem pieniędzy na budowę domu.

Postanowienie Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 14.01.2006r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.04.2006r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z art.16 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 142, poz. ...

Czy zachowana będzie ulga z tytułu zamieszkania w związku ze zbyciem darowanego lokalu - nieodpłatnie na rzecz brata i zakup innego lokalu?

Postanowienie Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 14.01.2006r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 16.05.2006r co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z art.16 ust.7 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr 142, poz.1514 ze zm.), Naczeln ...

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od udzielonej pożyczki przez udziałowca w celu sfinansowania inwestycji należy zaliczyć do kosztów wytworzenia inwestycji, a po jej przyjęciu do użytkowania, w przypadku kolejnych pożyczek od udziałowców, podatek od czynności cywilnoprawnych będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu M ...

Czy w związku z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych i sprzedażą przez wnioskodawcę przedmiotowego mieszkania przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny podatnik utraci prawo do ulgi podatkowej na postawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn i w związku z tym będzie on z tego tytułu zobowiązany do zapłaty podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy w związku z koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych i sprzedażą przez wnioskodawcę przedmiotowego mieszkania przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny podatnik utraci prawo do ulgi podatkowej na postawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn i w związku z tym będzie on z tego tytułu zobowiązany do zapłaty podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy przychodem dla członka konsorcjum (nie będącego liderem) jest kwota netto wystawionych przez niego faktur VAT, a kosztem suma kosztów netto poniesionych w związku z realizacją przydzielonego mu zgodnie z umową konsorcjum zakresu robót, w szczególności udokumentowanych fakturami VAT otrzymanych od podwykonawców oraz dostawców?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy zapłaconą karę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 112 ms