Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pokwitowanie

Czy po otrzymaniu, za pośrednictwem banku, darowizny na wybudowanie pomnika-kapliczki, Parafia będzie zobowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie jej otrzymania, a po zrealizowaniu budowy złożyć sprawozdanie-rozliczenie z przeznaczenia tejże darowizny?

Parafia ma zamiar wybudować przydrożny pomnik-kapliczkę dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II. Przydrożna kapliczka ma przedstawiać figurę Jezusa Miłosiernego z klęczącą pod nią postacią Jana Pawła II. Pomnik-kapliczka ma zachęcać do modlitwy i zadumy, a także stanowić jeden z ołtarzy podczas corocznej procesji Bożego Ciała. Wybudowanie pomnika-kapliczki wymaga funduszy-darowizn parafian zarówno ...

Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na nazwisko drugiego współwłaściciela fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponosi jako jego współwłaścicielka, zwracając drugiemu współwłaścicielowi przypadającą na siebie samą część poniesionych przez niego wydatków i któe wiążą się z osiąganiem przez podatniczkę w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu 1.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzy ...

prawo do skorygowania podatku należnego na podstawie faktur korygujących nie potwierdzonych przez kontrahentów oraz wystawianie faktur VAT korygujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 24 ms