Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: względy

Czy wynagrodzenie uzyskane przez Spółkę z tytułu odpłatnego udzielenia poręczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.5 ust.1, art.7 ust.1, art.8 ust.1, art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.06.2005r (wpłynęło 20.06.2005) w sprawie udz ...

Generowanie strony w 13 ms