Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forma umowy


Czy reaktywacja umowy o kredyt kontraktowy pozwala na dalsze korzystanie z odliczeń od dochodu/przychodu z tytułu gromadzenia środków w kasie mieszkaniowej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.). postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Państwu X, oceniając stanowisko odnośnie korzystania ...

Czy wymagane jest spisanie z właścicielem umowy najmu lub użyczenia lokalu, czy wystarczy ustne lub pisemne zezwolenie właściciela na wykorzystanie lokalu jako siedziby mojej firmy?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.04.2006 r., uzupełnionego w dniu 25.04.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 pkt 4b ustawy z d ...

1. Możliwość zawarcia z małżonką prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą umowy zlecenie lub o dzieło? 2. Możliwość zastosowania kosztów uzyskania od w/w umów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 26 listopada 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zawarcia z małżonką będącą osobą fizyczną prowadzącą samodzieln ...

Czy zapis na fakturze VAT RR o terminie płatności dłuższym niż 14 dni należy traktować jako zawarcie umowy określającej, dłuższy niż 14 dni, termin płatności?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 30.05.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 66 ms