Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fotografia cyfrowa

Czy zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego - środka trwałego dla firmy, który wykorzystywany będzie do wykonywania dokumentacji serwisowej, wykonywania zdjęć do folderów, ogłoszeń reklamowych i materiałów prasowych zamieszczanych w pismach specjalistycznych - stanowi koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, usług instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych oraz usług instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych. Firma w ramach działalności zajmuje się m.in. produkcją i instalacją komputerów do maszyn rolniczych. Wątpliwość wnioskodawcy budzi moż ...

Generowanie strony w 12 ms